Νέο πρόγραμμα επιδότησης ανέργων πτυχιούχων έως 35 ετών

Προκυρήχθηκε νέο πρόγραμμα επιδότησης ανέργων από τον ΟΑΕΔ. Η επιδότηση αφορά άνεργους πτυχιούχους ΑΕΙ και ΤΕΙ, καθώς και ισότιμων πτυχίων της αλλοδαπής, που έχουν συμπληρώσει έως και το 35ο έτος της ηλικίας τους.

Τι επιδοτείται:

  • Για ανέργους έως 24 ετών, το ποσό των 20 ευρώ την ημέρα και μέχρι 25 ημερομίσθια τον μήνα
  • Για ανέργους άνω των 24 ετών, το ποσό των 25 ευρώ την ημέρα και μέχρι 25 ημερομίσθια τον μήνα

Διάρκεια Επιχορήγησης:

Η συνολική διάρκεια του προγράμματος ορίζεται στους 27 μήνες: 24 μήνες επιχορήγηση- 3 μήνες δέσμευση

Διαδικασία Επιχορήγησης:

Οι επιχειρήσεις αιτούνται την επιχορήγηση στο τέλος κάθε τριμήνου απασχόλησης, και την λαμβάνουν εντός δύο μηνών.

Ωφελούμενοι-Άνεργοι:

Οι πτυχιούχοι ΑΕΙ, ΤΕΙ, σχολών αλλοδαπής με βεβαίωση ισοτιμίας/αντιστοιχίας/αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων έως 35 ετών, που διαθέτουν κάρτα ανεργίας σε ισχύ. Για επιστήμονες που δεν έχουν δυνατότητα εγγραφής στα μητρώα του ΟΑΕΔ θα γίνει καταχώρηση των υποψηφίων σε Ειδική Κατάσταση.

Δικαιούχοι-Προϋποθέσεις:

Όλες οι ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα πλήν εξαιρέσεων*, που δεν έχουν προβεί σε μείωση του προσωπικού τους κατά το τελευταίο τρίμηνο πριν την αίτησης υπαγωγής στο πρόγραμμα, ή δεν έχουν αλλάξει το καθεστώς απασχόλησης από πλήρη σε μερική ή εκ περιτροπής. Ως μείωση προσωπικού θεωρείται η καταγγελία (απόλυση) ή η εθελούσια έξοδος, και όχι η οικειοθελής αποχώρηση ή η αποχώρηση λόγω συνταξιοδότησης.

Διαδικασία Υπαγωγής:

Ηλεκτρονική αίτηση στο site του ΟΑΕΔ www.oaed.gr, και προσκόμιση δικαιολογητικών στην υπηρεσία του ΟΑΕΔ έως 5 μέρες μετά την έγκριση της αίτησης.

* Για την λίστα των εξαιρουμένων επιχειρήσεων καθώς και για παραπάνω πληροφορίες συμβουλευτείτε την πρόσκληση του προγράμματος στο www.oaed.gr

 

No Comments

Post a Comment